Home

De Amsterdamse Bosdrive is een initiatief van Joost Dessaur. Hij heeft deze drive sinds 2006 maar liefst 13x georganiseerd. In augustus 2018 is Joost naar Israel verhuisd.

Het concept van de drive blijft in 2019 ongewijzigd. De locatie is wederom het clubhuis van Pinoké in het Amsterdamse bos.

Meer informatie vindt u op deze site. U kunt ook contact opnemen met Jan Smalburg (06 2249 3880) voor nadere informatie.

Het aanmeldformulier vindt u via het menu of klik op deze link.

Wij hopen, net als voorgaande edities, op een grote opkomst en een feestelijke bridgedrive.

De organisatoren:

Jan Smalburg, Mary van Vucht, Bob Groenendaal, Andrea Reijntjes en vanuit Israël Joost Dessaur.