Privacy

Privacyverklaring Amsterdamse Bosdrive

Regels voor de wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd in de wet (Wbp). Wij zullen op een zorgvuldige wijze uw persoonsgegevens verwerken en niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Daarvoor vragen wij uw toestemming.

Bij het aanmeldformulier en het verstrekken van gevraagde persoonsgegevens hebben we met een asterisk [*] bij velden aangegeven welke informatie verplicht of optioneel is.

 • Organisatie: Amsterdamse Bosdrive
 • www.amsterdamsebosdrive.nl
 • info@amsterdamsebosdrive.nl
 • Jan Smalburg tel. 06 2249 3880

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Wij hebben uw gegevens nodig voor:

 • Het bepalen van de namen van de deelnemers aan de Amsterdamse Bosdrive.
 • Het weergeven van deze namen als bridgeparen op de website.
 • Het emailadres om te kunnen bevestigen dat men is ingeschreven.
 • Het controleren of het deelnamegeld betaald is.
 • Het Bridgebondnummer voor het aanmelden bij de Bridgebond en meesterpunten.
 • Het plaatsen van foto’s op de website die tijdens de Bridgedrive gemaakt zijn.

Verplichte opgave van gegevens

Bij het verstrekken van gevraagde persoonsgegevens hebben we met een asterisk [*] bij verplichte velden aangegeven welke informatie verplicht of optioneel is. Deze informatie hebben we nodig om de gevraagde service te kunnen bieden.

Inzage en wijziging

Als de gegevens feitelijk onjuist zijn, informatie onvoldoende of onvolledig is voor het doel, of niet strikt noodzakelijk is voor het doel is het de persoon toegestaan om de gegevens te (laten) wijzigen. Geef een wijzigingsverzoek aan via het contactformulier, wij nemen dan contact op en zullen binnen 2 weken de gegevens wijzigen.

Ontvangers van verzamelde gegevens

De organisatie van de Amsterdamse BosDrive bestaat uit een team van 4 organisatoren. Wij zullen de data alleen nodig hebben voor ons doel het in het Amsterdamse Bos Amstelveen regelen van een (jaarlijkse) Bridge Drive.

Alleen de organisatoren en de deelnemers zullen deze persoonsgegevens ontvangen.

Toestemming

We vragen bij aanmelding expliciet aan de deelnemers toestemming om onderstaande persoonsgegevens te gebruiken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Bondsnummer
 • Telefoonnummer

Beveiliging van persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden ingevoerd op de website. De gegevens worden daarna opgenomen in een verwerkingsregister (Excelsheet) met daarin:

 • Doel verwerking gegevens
 • Beheer door
 • Betrokkenen
 • Betrokken persoonsgegevens
 • Bewaartermijn
 • Betrokken systemen

De privacyverklaring is alleen opgemaakt in het Nederlands daar deelnemers woonachtig zijn in Nederland.